Bewustzijn en gedragsverandering door effectieve communicatie

De BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) is een branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere bio-based producten in Nederland. De BVOR vertegenwoordigt bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij een belangrijke schakel in de circulaire economie. De BVOR heeft ons gevraagd om tools te ontwikkelen om hun boodschap pro-actief over te brengen. Het doel hiervan was om bewustzijn en gedragsverandering teweeg te brengen, daar waar de regelgeving wordt gemaakt (regering) en de regelgeving (niet) wordt toegepast binnen de integrale organische reststoffenketen. Interviews met de leden hebben ons voldoende inzichten gegeven voor een stappenplan om effectieve communicatie en gedragsverandering te realiseren aan de voor- en achterkant van de organische reststoffen sector. Effectieve communicatie zal vooral aanspreken op motivatie, zodat de doelgroep open staat voor de boodschap en gedrag positief kan en wil veranderen. Het uiteindelijke doel van de BVOR is om hiermee bewustzijn en gedragsverandering teweeg te brengen. Deze opdracht heb ik binnen Kade-M uitgevoerd in samenwerking met Concept Factory.